برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه آموزشی انقلاب صنعتی چهارم و آینده صنعت و دانشگاه
1399-09-12 18:00-19:30
دهمین همایش ملی و دانشجویی انجمن مهندسان مکانیک ایران 20
0 ریال
1 مهندس رامین امیر منتقمی
2 کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی پنیوماتیک و شبیه سازی با نرم افزار Fluidsim
1399-09-13 18:00-19:00
دهمین همایش ملی و دانشجویی انجمن مهندسان مکانیک ایران 20
0 ریال
3 مهندس علیرضا شفقت
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.