**با توجه به برگزاری کنفرانس به صورت حضوری، هزینه ثبت نام مقاله برای ارائه حضوری می باشد.

***هزینه های مربوط به پذیرایی ناهار و اسکان در روزهای همایش متعاقباً تعیین و اعلام خواهد شد.

****سایر نویسندگان به عنوان شرکت کننده ملزم به ثبت نام می باشند.

*****صحت اطلاعات بر عهده نویسندگان می باشد.

******کارت حضور فقط برای نویسنده ثبت نام کننده صادر می شود.

*******ارائه کارت شناسائی معتبر برای دریافت کارت حضور ضروری است.

 

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان با مقاله عضو انجمن ISME

قبل از
1403-01-31

8,000,000

ریال ایران
بعد از
1403-01-31

8,500,000

ریال ایران

شرکت کننده عادی با مقاله غیرعضو انجمن ISME

قبل از
1403-01-31

14,000,000

ریال ایران
بعد از
1403-01-31

14,500,000

ریال ایران

دانشجویان با مقاله غیر عضو انجمن ISME

قبل از
1403-01-31

9,000,000

ریال ایران
بعد از
1403-01-31

9,500,000

ریال ایران

شرکت کننده عادی با مقاله عضو انجمن ISME

قبل از
1403-01-31

12,000,000

ریال ایران
بعد از
1403-01-31

12,500,000

ریال ایران
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.