**با توجه به برگزاری کنفرانس به صورت حضوری، هزینه ثبت نام در کنفرانس شامل حضور در نشست ها، دریافت لوح فشرده مقالات و پذیرایی میان وعده می باشد. هزینه های مربوط به پذیرایی ناهار و اسکان در روزهای همایش متعاقباً تعیین و اعلام خواهد شد.

20 درصد تخفیف، برای اعضای IEEE

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان عضو انجمنISME

قبل از
1402-01-25

4,500,000

ریال ایران
بعد از
1402-01-25

5,000,000

ریال ایران
(امکان ارائه یک مقاله)

دانشجویان غیر عضو انجمنISME

قبل از
1402-01-25

5,500,000

ریال ایران
بعد از
1402-01-25

6,000,000

ریال ایران
(امکان ارائه یک مقاله)

شرکت کننده عادی عضو انجمن ISME

قبل از
1402-01-25

8,500,000

ریال ایران
بعد از
1402-01-25

9,000,000

ریال ایران
(امکان ارائه دو مقاله)

شرکت کننده عادی غیرعضو انجمن ISME

قبل از
1402-01-25

9,000,000

ریال ایران
بعد از
1402-01-25

9,500,000

ریال ایران
(امکان ارائه دو مقاله)

شرکت کننده عضو IEEE

قبل از
1402-01-25

7,200,000

ریال ایران
بعد از
1402-01-25

7,600,000

ریال ایران
Ieee memebers

شرکت کننده بدون مقاله عضو ISME

قبل از
1402-01-25

4,000,000

ریال ایران
بعد از
1402-01-25

4,500,000

ریال ایران

شرکت کننده بدون مقاله غیرعضو ISME

قبل از
1402-01-25

5,000,000

ریال ایران
بعد از
1402-01-25

5,500,000

ریال ایران
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.