***راهنمای ارسال مقالات***

لطفاً پیش از تدوین و ارسال مقاله به نکات ذیل توجه فرمایید:

- مقالات باید در برگیرنده یافته‌های نوین پیرامون زمینه های موضوعی کنفرانس بوده و قبلاً منتشر نشده باشند.

- مقالات باید مطابق دستورالعمل‌های موجود در وب‌سایت کنفرانس تهیه و تنظیم شوند. مقالاتی که الگوهای مذکور را رعایت نکرده باشند، برای داوری ارسال نخواهند شد.

-  شما می تواند مقاله خودتان را به زبان فارسی یا انگلیسی برای کنفرانس ارسال کنید.

- هر مقاله پذیرفته شده برای قرارگرفتن در برنامه کنفرانس و چاپ در مجموعه مقالات، نیاز به یک ثبت‌نام دارد.   

- ارائه مقالات پذیرفته شده در نشست‌های کنفرانس الزامی است. مقالات پذیرفته‌شده‌ای که در کنفرانس ارائه نگردند، از مجموعه مقالات کنفرانس حذف می‌شوند.

- چنانچه در هر مرحله‌ای، رخداد تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با مقاله‌ای اثبات شود، مقاله مزبور از برنامه و مجموعه مقالات کنفرانس حذف شده، عواقب این موضوع متوجه نویسندگان مقاله می‌باشد.

- درخواست برای نمایه شدن مقالات انگلیسی و مقالات فارسی در سایت ISC ارسال شده است. ضمن اینکه مقالات کنفرانس های قبلی نیز نمایه شده اند.

همچنین به اطلاع می رساند که در این همایش علاوه بر امکان ارائه مقالات علمی و دستاوردهای پژوهشی این امکان فراهم است تا محققان و صنعتگران با ارسال مشکلات و چالش های موجود در بخش فعالیت صنعت خود و طرح سوالات مرتبط با موضوع به صورت مقالات کوتاه برای دبیرخانه انجمن و ارائه آن در زمان همایش، بتوانند از همفکری و پیشنهادات اساتید دانشگاهی و دیگر محققان صنعتی بهرهمند شوند. این موضوع امکان ارتباط موثرتر و نزدیکتر دانشگاه با صنعت را در اختیار قرار خواهد داد.

- پس از ثبت نام در سامانه و ورود اطلاعاتی نظیر عنوان و مشخصات نویسندگان، لازم است نسخه کامل مقاله مطابق الگوهای زیر تهیه و در دو نسخه PDF و WORD ارسال گردد.

الگوی مقالات:

فرمت مقالات فارسی

فرمت مقالات انگلیسی

- تعداد صفحات مقاله علمی پژوهشی الزاماً باید بین 4 تا 6 صفحه باشد. . در صورتی که مقاله از یک واحد دانشگاهی ارسال شود، حداقل یکی از نویسندگان مقاله الزاماً باید عضو هیئت علمی (یکی از دانشگاه های کشور) باشد. اگر عضو هیئت علمی نویسنده مسئول (ارسال کننده) مقاله نباشد ایمیل دانشگاهی ایشان جهت تایید باید در قسمت مشخصات سایر نویسندگان مقاله درج شود. . مقالاتی که در آنها هر یک از محدودیت های فوق از جمله تعداد صفحات و یا ضوابط مربوط به قالب و ساختار نگارش مقاله (که در لینک های فوق به طور مفصل اشاره شده است) رعایت نشود، برای داوری ارسال نخواهد شد.

-تعداد صفحات مقالات صنعتی حداکثر 4 صفحه باشد. مقالاتی که در آنها هر یک از محدودیت های فوق از جمله تعداد صفحات و یا ضوابط مربوط به قالب و ساختار نگارش مقاله (که در لینک های فوق مفصلاً اشاره شده است) رعایت نشود، برای داوری ارسال نخواهد شد.

قالب مقالات صنعتی