***راهنمای ارسال مقالات***

 

لطفاً پیش از تدوین و ارسال مقاله به نکات ذیل توجه فرمایید:

- مقالات باید در برگیرنده یافته‌های نوین پیرامون زمینه های موضوعی همایش بوده و قبلاً منتشر نشده باشند.

- مقالات باید مطابق دستورالعمل‌های موجود در وب‌سایت همایش تهیه و تنظیم شوند. مقالاتی که الگوهای مذکور را رعایت نکرده باشند، برای داوری ارسال نخواهند شد.

-  شما می توانید مقاله خودتان را به زبان فارسی یا انگلیسی برای همایش ارسال کنید.

- هر مقاله پذیرفته شده برای قرارگرفتن در برنامه همایش و چاپ در مجموعه مقالات، نیاز به یک ثبت‌نام دارد.   

- ارائه مقالات پذیرفته شده در نشست‌های همایش الزامی است. مقالات پذیرفته‌شده‌ای که در همایش ارائه نگردند، از مجموعه مقالات همایش حذف می‌شوند.

- چنانچه در هر مرحله‌ای، رخداد تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با مقاله‌ای اثبات شود، مقاله مزبور از برنامه و مجموعه مقالات همایش حذف شده، عواقب این موضوع متوجه نویسندگان مقاله می‌باشد.

- تمام مقالات انگلیسی و مقالات فارسی در سایت ISC نمایه می شود.

همچنین به اطلاع می رساند که در این همایش علاوه بر امکان ارائه مقالات علمی و دستاوردهای پژوهشی این امکان فراهم است تا محققان و صنعتگران با ارسال مشکلات و چالش های موجود در بخش فعالیت صنعت خود و طرح سوالات مرتبط با موضوع به صورت مقالات کوتاه برای دبیرخانه انجمن و ارائه آن در زمان همایش، بتوانند از همفکری و پیشنهادات اساتید دانشگاهی و دیگر محققان صنعتی بهره مند شوند. این موضوع امکان ارتباط موثرتر و نزدیکتر دانشگاه با صنعت را در اختیار قرار خواهد داد.

- پس از ثبت نام در سامانه و ورود اطلاعاتی نظیر عنوان و مشخصات نویسندگان، لازم است نسخه کامل مقاله مطابق الگوهای زیر تهیه و در دو نسخه PDF و WORD ارسال گردد.

الگوی مقالات:

فرمت مقالات فارسی

فرمت مقالات انگلیسی

- تعداد صفحات مقاله علمی پژوهشی الزاماً باید بین 4 تا 6 صفحه باشد. . در صورتی که مقاله از یک واحد دانشگاهی ارسال شود، حداقل یکی از نویسندگان مقاله الزاماً باید عضو هیئت علمی (یکی از دانشگاه های کشور) باشد. اگر عضو هیئت علمی نویسنده مسئول (ارسال کننده) مقاله نباشد ایمیل دانشگاهی ایشان جهت تایید باید در قسمت مشخصات سایر نویسندگان مقاله درج شود. . مقالاتی که در آنها هر یک از محدودیت های فوق از جمله تعداد صفحات و یا ضوابط مربوط به قالب و ساختار نگارش مقاله (که در لینک های فوق به طور مفصل اشاره شده است) رعایت نشود، برای داوری ارسال نخواهد شد.

-تعداد صفحات مقالات صنعتی حداکثر 4 صفحه باشد. مقالاتی که در آنها هر یک از محدودیت های فوق از جمله تعداد صفحات و یا ضوابط مربوط به قالب و ساختار نگارش مقاله (که در لینک های فوق مفصلاً اشاره شده است) رعایت نشود، برای داوری ارسال نخواهد شد.

فرمت مقالات صنعتی