-       فراهم آوردن شرایط لازم برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران مهندسی مکانیک

-       ارائه مسائل و مشکلات حوزه صنعت توسط صنعتگران

-       بهبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه

-       ایجاد ارتباط بین محققین دانشگاه‌های مختلف کشور

-       برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط با حوزه مهندسی مکانیک