-         فراهم آوردن شرایط لازم برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران مهندسی مکانیک

-         ارائه مسائل و مشکلات حوزه صنعت توسط صنعتگران

-         بهبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه

-         ایجاد ارتباط بین محققین دانشگاه‌های مختلف کشور

-         برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط با حوزه مهندسی مکانیک