سی و دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران " با همکاری برخی دانشگاه ها؛ در اردیبهشت ماه سال 1403 برگزار خواهد شد. این همایش فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و صنعتگران در رشته ­های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی مواد، مهندسی شیمی و سایر رشته­ های مرتبط می باشد.

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-09-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-10-01
تاریخ شروع ارسال مقاله
1402-04-18
تاریخ شروع کنفرانس
1403-02-18
تاریخ پایان کنفرانس
1403-02-20

(انجمن مهندسان مکانیک ایران برگزار می کند)

با استعانت از پروردگار متعال سی و دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران به همت انجمن مهندسان مکانیک ایران و با همکاری برخی از دانشگاههای برتر کشور در اردیبهشت ماه سال 1403 برگزار خواهد شد. این کنفرانس فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای علمی، پژوهشی و ایده های نوین اساتید، دانشجویان و پژوهشگران و ایده پردازان خلاق رشته مهندسی مکانیک را فراهم می نماید.

 بدینوسیله از کلیه اساتید دانشگاه، دانشجویان و پژوهشگران دعوت می­ شود تا با ارائه مقالات علمی و دستاوردهای صنعتی و پژوهشی خود در زمینه های مختلف مهندسی مرتبط، با این همایش همکاری نموده و بر غنای آن بیفزایند. همچنین از محققان و صنعتگران دعوت می­ شود تا با ارائه ایده ­ها، مشکلات و چالش­ های صنعت خود به صورت مقالات کوتاه در ایجاد و تحکیم ارتباط بین صنعت و دانشگاه تلاش نمایند. برنامه این همایش شامل نشست ­های علمی موازی و میزگردهای تخصصی، نشست ­های ارائه مقالات پژوهشی و صنعتی، سخنرانی کلیدی توسط اساتید برجسته داخلی و خارجی، نمایشگاه محصولات فنی و صنعتی، کارگاه ­های آموزشی تخصصی و مسابقات علمی دانشجویی هدفمند برای دانشجویان و صنعتگران خواهد بود.

 امید است این دوره عرصه تجلی و یاور توانمندی ها و استعدادها و نیز بستری مناسب برای انعکاس ظرفیت های علمی و عملی دانشگاهیان و صنعتگران داخلی باشد و این رویداد بتواند تسهیلگر تحقق اقتصاد دانش بنیان و راهگشای حرکت آرمانی کشور به سمت استقلال اقتصادی و دانش فنی باشد.

 

فرم های پایان نامه برتر

برگزار کنندگان

انجمن مهندسان مکانیک ایران
انجمن مهندسان مکانیک ایران

دانشگاه صنعتی اراک
دانشگاه صنعتی اراکدانشگاه صنعتی اراک

 

 

حمایت کنندگان

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان با مقاله عضو انجمن ISME

قبل از
1402-04-12

8,000,000

ریال ایران
بعد از
1402-04-12

8,500,000

ریال ایران

شرکت کننده عادی با مقاله غیرعضو انجمن ISME

قبل از
1402-04-12

14,000,000

ریال ایران
بعد از
1402-04-12

14,500,000

ریال ایران

دانشجویان با مقاله غیر عضو انجمن ISME

قبل از
1402-04-12

9,000,000

ریال ایران
بعد از
1402-04-12

95,000,000

ریال ایران

شرکت کننده عادی با مقاله عضو انجمن ISME

قبل از
1402-05-15

12,000,000

ریال ایران
بعد از
1402-05-15

12,500,000

ریال ایران