برای ثبت نام به عنوان حمایت کننده، باید ابتدا به عنوان شخص حقوقی ثبت نام کنید.

فرم ثبت نام حمایت کنندگان

0

ریال ایران
نام حمایت کننده را وارد کنید.
# نام حمایت کننده نوع حمایت کننده قیمت وضعیت تاریخ درخواست
1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی حمایت کننده اختیاری نوع 1 0 ریال ایران پرداخت نشده 1401-04-26