مطالعه عملکرد سیستم‌های سرمایش مرکزی ساختمان‌های واقع در مناطق گرمسیر ایران از نظر مصرف انرژی و شرایط آسایش فضای داخل (مطالعه موردی: ساختمان واقع در جنوب شرق ایران)
کد مقاله : 1115-ISME
نویسندگان:
سارا نوفرستی *1، محمد احمدزاده طلاتپه2
1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
22 استادیار، گروه مهندسی کشتی و مکانیک، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
چکیده مقاله:
در این مقاله مطالعه عملکرد سیستم‌های سرمایش مرکزی ساختمان‌های واقع در مناطق گرمسیر ایران از نظر مصرف انرژی و شرایط آسایش فضای داخل و به صورت موردی چیلر تراکمی برای سازمان مرکزی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار بررسی گردید. شبیه‌سازی به کمک نرم‌افزار TRNSYS صورت گرفته است. براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که ساختمان در ماه‌های آوریل، مه، ژوئن، جولا، آگوست، سپتامبر، اکتبر و نوامبر، نیاز به سیستم سرمایشی دارد. همچنین میانگین رطوبت نسبی با استفاده از سیستم سرمایشی موجود میانگین رطوبت نسبی بین 40 تا 60 درصد است و این بدان معناست که شرایط آسایش که در استاندارد اشری بیان شده برآورده شده است.
فیض‌اله بیگی و مهدی پور در سال 1397 به بررسی و مقایسه عملکرد چیلر تراکمی و جذبی در خنک کاری هوای ورودی به توربین گاز پرداخته اند. برای افزایش راندمان توربین گاز در فصول گرم سال لازم است که هوای ورودی خنک شود، خنک سازی هوای ورودی به توربین گاز با چند روش مختلف امکان پذیر است، که در این تحقیق از دو روش چیلر تراکمی و چیلر جذبی استفاده شده و این دو روش باهم مقایسه شده اند تا بتوان فهمید که کدام یک از این روشها بازدهی بهتری دارند.
کلیدواژه ها:
چیلر تراکمی، سیستم سرمایش مرکزی، نرم افزار TRNSYS، سوخت فسیلی، استاندارد اشری.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است