ارزیابی خوردگی خط لوله گاز 16 اینچ خرم آباد با استفاده از داده‌های پیگ‌رانی هوشمند
کد مقاله : 1090-ISME
نویسندگان:
مجید مصدقی *1، نعمت اله بیرانوند2، سعید بیرانوند3
1مدیر هماهنگی عملیات شرکت انتقال گاز ایران
2شرکت انتقال گاز ایران، منطقۀ 7 عملیات انتقال گاز
3کارشاس ارشد مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف
چکیده مقاله:
خطوط لوله به خاطر ایمن بودنشان عمدتاً برای انتقال گاز و نفت در فواصل نسبتاً زیاد در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکپارچگی خطوط لوله برای به حداقل رساندن تأثیر منفی روی کارکنان، جامعه، مشتری و محیط زیست لازم‌الاجراست. مدیریت یکپارچگی یک برنامه است که روش‌ها، ابزار و همۀ فعالیت‌هایی را که در خصوص ارزیابی، نگهداری و تعمیرات خطوط لوله‌ انجام می‌گردند را برای کاهش هزینه و تهدیدات مدیریت می‌کند. یک برنامه مدیریت یکپارچگی معمولاً شامل سه بخش است: شناسایی عیوب، پیش‌بینی رشد عیوب و مدیریت بر اساس ریسک. بازرسی‌های داخلی لوله (ILI) به صورت مستمر با استفاده از ابزار پیگ‌رانی برای تشخیص آنها انجام می‌شود. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های پیگ‌رانی هوشمند (یکی از ابزار ILI)، ریسک خط لوله انتقال گاز 16 اینچ خرم‌آباد با استفاده از روش کنت مولبایر ارزیابی شده و عملیاتی در قالب برنامه مدیریت یکپارچگی در پیشنهاد می‌گردد. در این تحقیق، برای اولین بار ارزیابی ریسک ایمنی خط لوله، قبل و بعد از پیگ‌رانی هوشمند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای تعیین درجه اهمیت خوردگی‌های خط لوله فوق‌الذکر و بررسی داده‌های پیگ‌رانی هوشمند، از استانداردهای جهانی ASME B31.G و ASME B31.8 استفاده شده است. از نتایج این پروژه می‌توان به ارتقاء سطح ایمنی، افزایش پایداری، بهبود بهره‌وری، اولویت‌بندی تعمیرات و جلوگیری از انفجار خطوط بعد از بازرسی داخلی از طریق پیگ‌رانی هوشمند و ارزیابی ریسک اشاره نمود.
کلیدواژه ها:
بازرسی داخلی خطوط لوله گاز، پیگ‌رانی هوشمند، خوردگی، ارزیابی ریسک، مدیریت یکپارچگی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است