بررسی الگو طراحی یک المان متخلخل مبتنی بر الگوریتم پارامتریک در گرس هاپر
کد مقاله : 1071-ISME
نویسندگان:
رضا برزا *1، احمد حسینی سیانکی2
1گروه آموزشی مکانیک دانشگاه آزاد تهران مرکز
2دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:
ترسیم های سه بعدی در علوم مهندسی یکی از بخش های اثر گذار در روند شکل گیری یک نمونه بشمار می‌رود. در همین خصوص نرم افزار های متعددی برای رفع این نیاز ایجاد و گسترش پیدا کرده-اند. نرم افزار هایی با توانایی و قدرت بالا برای حصول نهایی نمونه سه بعدی با نزدیک ترین تقریب ممکن؛ که وابسته به محیط های کاری مورد استفاده، نیاز به رایانه‌ای قدرتمند برای انجام فرآیند خود هستند. یکی از مؤلفه های مهم در ترسیم های سه بعدی زمان دستیابی به مدل نهایی است. اما در نرم افزار های چون کتیا و سالیدورکس مؤلفه دیگری با عنوان سرعت عمل طراح نیز در نظر گرفت میشود. همچنین در زمان تدوین و بهینه سازی نمونه در برخی موارد نیاز به باز طراحی نمونه است. این موارد در طراحی نمونه های متخلخل به مراتب بالا تر هستند.
هدف از انجام این تحقیق بررسی روشی از طراحی سه بعدی ساختار های متخلخل بر اساس متغیر های تعریف کننده یک المان بوده تا با تغییر متغییر ها زمان حصول نتیجه را تسریع کند و در کمترین زمان ممکن به بهینه سازی نمونه و یا تغییرات لازم می‌توان دست یافت.
کلیدواژه ها:
طراحی پارامتریک، سه بعدی سازی، گرس هاپر، برنامه‌نویسی بصری، ساختار متخلخل
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است