بررسی اثر نیتراسیون پلاسمایی در فرآیند تولید قطعه گردنده هوایی
کد مقاله : 1064-ISME
نویسندگان:
مجید قدیرى فرد *
دانشگاه علوم تحقیقات تهران
چکیده مقاله:
وظیفه اصلی قطعات گردنده در هواپیما و بالگرد انتقال حرکت دورانی با نوسانات مورد انتظارمی‌باشد. بدین منظورقطعات نیازمند مقاومت به سایش و استحکام خستگی بالا است. برای رسیدن به پارامترهای بهینه در اعمال نیتراسیون پلاسمایی در این قطعات از آلیاژهای خاصی استفاده می‌شود. در این تحقیق از فولاد 6150 AISI با ترکیب خاص استفاده ‌شد. این فولاد در قطعات مکانیکی مانند شفت‌ها، چرخدنده‌ها که تحت تنش بالا می‌باشند استفاده می‌شود. در روش سختی سطحی نیتراسیون تنها زمانی می‌توان سختی بالایی داشت که فولاد مورد نظر از آلیاژهای مخصوص و شامل عناصر آلیاژی نظیر آلومینیوم، کرم، مولیبدن و یا وانادیوم باشد. بعد از تولید قطعات، عملیات حرارتی اولیه انجام می‌شود سپس قطعات تحت فرآیند نیتراسیون پلاسمایی در دما و زمان مشخص قرار می‌گیرد بعد از آن قطعات تحت آزمایشات کنترل کیفی، سختی سنجی، متالوگرافی، اندازه‌گیری تنش پسماند، آزمون غیرمخرب ذرات مغناطیسی قرار می‌گیرد. در مورد قطعه‌ی هدف در این مقاله، نتایج نشان داد با افزایش دما، ضخامت لایه نفوذی، سختی و تنش پسماند افزایش می‌یابد. ولی افزایش بیش از اندازه سختی در دمای 580 درجه سانتیگراد در تست عملکردی باعث ایجاد ترک‌های ریز در قطعه ‌گردید.
کلیدواژه ها:
فولاد، نیتراسیون پلاسمایی، تنش پسماند، قطعات گردنده، هواپیما، بالگرد.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است