مدل‌سازی عددی پارامترهای هندسی و سیالی بر کارکرد جریان داخل میکرو‌اجکتور
کد مقاله : 1062-ISME
نویسندگان:
مجید حمیدی، ولی محمدرزداری *، رضا خیری
دانشگاه بیرجند
چکیده مقاله:
اجکتورها از ساده‌ترین وسایلی هستند که در صنعت برای ایجاد خلاء و همچنین اختلاط سیالات استفاده می‌شود. این دستگاه فاقد اجزای متحرک بوده و دارای هزینه‌ی تعمیر و نگهداری پایینی می‌باشد که برای مکش و پمپ کردن سیال مورد استفاده قرار می-گیرند. در این مقاله مدل‌سازی به‌صورت هندسه‌ی دوبعدی متقارن یک میکرو اجکتور با استفاده از نرم‌افزار کامسول مولتی‌فیزیک نسخه‌ی 5/5 انجام شده است. و تأثیرات فشارهای ورودی ثانویه بر پارمترهای هیدرودینامیکی سیال همچون عدد ماخ، دما، فشار و سرعت سیال در میکرواجکتور بررسی گردیده است. برای حل مسئله‌ی حاضر علاوه بر معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی از مدل توربولانسی کا-اپسیلون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در فشارهای ورودی ثانویه پایین‌تر اثرات شوک‌ها بر سیال به مراتب بیش‌تر از مواقعی است که فشارهای ورودی ثانویه بالاتر است. چرا که با افزایش فشار و کاهش اثرات شوک‌ها رژیم جریان مطلوب‌تر بوده و پارامترهای هیدرودینامیکی سیال بهبود می‌یابد.
کلیدواژه ها:
اجکتور، مدل‌سازی، عدد ماخ، پدیده‌ی شوک.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است