تحلیل المان محدود دریچه کامپوزیتی یون-پلیمر-فلز با الکترود از جنس مس
کد مقاله : 1057-ISME
نویسندگان:
امین نصراله *1، حمید سلیمانی مهر2، سارا جوانگروه1
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
چکیده مقاله:
سیستم های IPMC به علت ولتاژ راه اندازی کم، انعطاف پذیری بالا در فعالیت های متفاوت و قابلیت خودسنجی استفاده‌های گوناگونی دارند. این دریچه ها در دستگاه های پزشکی بخصوص سیستم های انتقال دارو بسیار پر کاربرد می باشند. طراحی خاصی از دریچه‌های IPMC به منظور ایجاد تغییر حالت بیشتر و بزرگ‌تر و همچنین، افزایش عمر محرک IPMC در این مقاله ارائه شده است. در این طراحی‌ از یک ماده‌ی منحصر به فرد استفاده شده که تمام لبه هایش تکیه گاه است، ترکیبی از مدل تنش های وارده به محرک های IPMC و محیط های گرافیکی نرم افزار کامسول برای تحلیل ویژگی های دریچه بررسی شده است؛ همچنین این مقاله میزان بازدهی و تأثیر مدل پیشنهاد شده با الکترود مسی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این دریچه می‌تواند تغییر حالتی به اندازه‌ی ۴/۰ میلیمتر ایجاد کند؛ همچنین این سیستم با ورودی ٥ ولت و فرکانس ٠ هرتز به صورت پایا عمل کند.
کلیدواژه ها:
دریچه، تحلیل، نمونه سازی، IPMC، المان محدود، الکترومکانیک، کامپوزیت، یون، تحلیل، طراحی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است