مطالعه تجربی و عددی رفتار پانل ساندویچی با هسته موج‌دار یک‌طرفه تحت بار شبه‌استاتیک
کد مقاله : 1010-ISME
نویسندگان:
عادل نائینی *
گروه مهندسی مکانیک،دانشکده مهندسی،دانشگاه بوعلی سینا، شهر همدان
چکیده مقاله:
ساختارهای ساندویچی فلزی در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده‌ است و در صنایع مختلف مانند هوافضا، سازه‌های دریایی، صنعت حمل و نقل و بسته‌بندی کاربردهای متنوعی پیدا کرده است.
یکی از ویژگی‌های مهم این ساختار‌ها، تغییر شکل زیاد پلاستیک می‌باشد که می‌تواند عاملی برای جذب انرژی هنگام برخورد با اجسام دیگر باشد.
با توجه به وجود تقاضا برای ساختارهای سبک ساندویچی با ظرفیت جذب انرژی بسیار زیاد، در این پژوهش رفتار پانل ساندویچی با هسته موج‌دار یک‌طرفه جهت افزایش ظرفیت جذب انرژی مطالعه می‌شود.
طراحی وساخت پانل ساندویچی مورد نظر در این پژوهش با فرضیات زیر انجام خواهد شد:
1- بارگذاری اعمالی بر ساختار ساندویچی به‌صورت فشاری است که در حالت یکنواخت و شبه‌استاتیک به سازه اعمال می‌شود.
2- در کارهای تجربی و عددی هندسه ورق به‌صورت موج‌دار ذوزنقه‌ای است.
4- جنس ورق‌ هسته و رویه‌ها از فولاد ساده می‌باشد.
5- اتصال بین لایه‌ها با چسب حاصل می‌شود.
کلیدواژه ها:
پانل ساندویچی، بار شبه‌استاتیک، مطالعه تجربی و عددی، هسته ذوزنقه‌ای
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است