جهت دریافت اطلاعات ویزا برای مهمانان خارجی، به سایت وزارت امور خارجه ایران مراجعه نمایید.