محل اقامت

مهمان‌سرای دانشگاه شهید‌بهشتی، پردیس آب و انرژی شهید عباسپور مطابق با اطلاعات مندرج، پذیرای مهمانان کنفرانس 2023 خواهد بود.

تلفن  73932275 021

آدرس: ایران، تهران، حکیمیه، بلوار شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس آب و انرژی شهید عباسپور، مهمانسرای شهید بهشتی

وبسایت: پردیس آب و انرژی شهید عباسپور