تخفیف ویژه هزینه ثبت نام اعضای هیات علمی دانشگاه ها
03 بهمن 1402
تخفیف ویژه هزینه ثبت نام اعضای هیات علمی دانشگاه ها

به استحضار می رساند براساس مصوبه جلسه ی هیات مدیره انجمن مهندسان مکانیک ایران که در تاریخ 19 دی ماه 1402 در ساختمان مرکزی انجمن تشکیل گردید، مقرر شد 50 درصد هزینه ثبت نام اعضای هیات علمی دانشگاه ها که در همایش شرکت نموده و در روز همایش مقاله خود را به صورت سخنرانی ارائه دهند عودت داده شود.

بر این اساس درصورت پذیرش مقاله و پس از ثبت نامه نهایی و واریز وجه توسط عضو هیئت علمی، پس از ارائه مقاله در ایام کنفرانس با پر کردن فرم مربوطه،  50% هزینه تا نهایتا آخرین روز همایش به حساب ایشان عودت خواهد گردید.