انتشار مقالات برگزیده در نشریات معتبر علمی
20 آذر 1402
انتشار مقالات برگزیده در نشریات معتبر علمی

بنا به تفاهم نامه اتخاذ شده دبیرخانه همایش با مجلات، مقالات برگزیده سی و دومین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران در نشریات انجمن مهندسان مکانیک ایران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و آموزش مهندسی مکانیک فرهنگستان علوم منتشر خواهد شد.