امضا تفاهم نامه همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران و دانشگاه صنعتی اراک
19 مهر 1402
امضا تفاهم نامه همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران و دانشگاه صنعتی اراک

 تفاهم نامه برگزاری سی و دومین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی اراک در نشستی مشترک در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲ در محل انجمن مهندسان مکانیک ایران در تهران، به امضای روسای دانشگاه صنعتی اراک و انجمن مکانیک ایران رسید.  

در این جلسه طرفین به بررسی و رایزنی درخصوص برگزاری هرچه بهتر این رویداد مهم علمی پرداختند.

همچنین طی حکمی جداگانه دکتر ابوالفضل حاجی زاده به عنوان دبیر همایش، دکتر مجتبی صدیقی به عنوان دبیر علمی همایش و دکتر حمید قاسمی میقانی به عنوان دبیر اجرایی همایش منصوب گردیدند.

  سی و دومین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۸ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به میزبانی دانشگاه صنعتی اراک برگزار می گردد.