برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
3,000,000 ریال
0 یورو
بدون تخفیف
2
4,500,000 ریال
0 یورو
بدون تخفیف
3
5,500,000 ریال
0 یورو
بدون تخفیف
4
6,500,000 ریال
0 یورو
بدون تخفیف
5
11,000,000 ریال
0 یورو
بدون تخفیف
6
12,000,000 ریال
0 یورو
بدون تخفیف
7
13,000,000 ریال
0 یورو
بدون تخفیف
8
0 ریال
300 یورو
این بخش، مختص ثبت نام شرکت کنندگان خارجی است.
9
0 ریال
0 یورو
این بخش، مختص ثبت نام مسئولان برگزاری همایش است.
10
2,400,000 ریال
0 یورو
با تخفیف 20% (دانشجویی یا عضویت انجمن)
11
3,600,000 ریال
0 یورو
با تخفیف 20% (دانشجویی یا عضویت انجمن)
12
4,400,000 ریال
0 یورو
با تخفیف 20% (دانشجویی یا عضویت انجمن)
13
5,200,000 ریال
0 یورو
با تخفیف 20% (دانشجویی یا عضویت انجمن)
14
8,800,000 ریال
0 یورو
با تخفیف 20% (دانشجویی یا عضویت انجمن)
15
9,600,000 ریال
0 یورو
با تخفیف 20% (دانشجویی یا عضویت انجمن)
16
10,400,000 ریال
0 یورو
با تخفیف 20% (دانشجویی یا عضویت انجمن)
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.