تذکرات مهم:

لطفا قبل از پرداخت هزینه، به موارد زیر دقت کنید:

1- برای دسترسی به فایل راهنمایی پرداخت اینترنتی، شامل تمامی مراحل کار بصورت تصویری، اینجا را کلیک کنید.

 2- به بخش ویرایش اطلاعات شخصی پروفایل خود مراجعه نموده، نوع ثبت نام را بطور صحیح (براساس تعداد مقاله و درخواست تخفیف به عنوان دانشجو یا عضو انجمن) انتخاب کنید.

3- عکس خود را نیز در بخش اطلاعات شخصی، آپلود نمایید. در صورت عدم تکمیل همه بخش های اطلاعات شخصی، بویژه عکس، ثبت نام شما تایید نخواهد شد.

4- در صورت استفاده از تخفیف، حتما باید کارت دانشجویی یا عضویت انجمن، در سایت بارگذاری گردد.

5- در زمان برگزاری همایش، حتما مدارک مثبته دال بر دانشجو بودن یا عضویت در انجمن را نیز بهمراه خود داشته باشید. 

6-  در هنگام ثبت نام، حتما مقالات مربوطه را انتخاب نمایید (لیست مقالات شما در انتهای همین صفحه قرار گرفته است).

7- پرداخت هزینه ها فقط بصورت آنلاین امکان پذیر است. به هیچ وجه، دستی واریز نشود.
برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
3,500,000 ریال
بدون تخفیف
2
5,000,000 ریال
بدون تخفیف
3
6,000,000 ریال
بدون تخفیف
4
7,000,000 ریال
بدون تخفیف
5
11,500,000 ریال
بدون تخفیف
6
12,500,000 ریال
بدون تخفیف
7
13,500,000 ریال
بدون تخفیف
8
0 ریال
این بخش، مختص ثبت نام شرکت کنندگان خارجی است.
9
0 ریال
این بخش، مختص ثبت نام مسئولان برگزاری همایش است.
10
2,900,000 ریال
با تخفیف 20% (دانشجویی یا عضویت انجمن)
11
4,100,000 ریال
با تخفیف 20% (دانشجویی یا عضویت انجمن)
12
4,900,000 ریال
با تخفیف 20% (دانشجویی یا عضویت انجمن)
13
5,700,000 ریال
با تخفیف 20% (دانشجویی یا عضویت انجمن)
14
9,300,000 ریال
با تخفیف 20% (دانشجویی یا عضویت انجمن)
15
10,100,000 ریال
با تخفیف 20% (دانشجویی یا عضویت انجمن)
16
10,900,000 ریال
با تخفیف 20% (دانشجویی یا عضویت انجمن)
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.