1. تورهای تفریحی
برای افرادی که در همایش ثبت نام می کنند، تور رایگان سمنان گردی درنظر گرفته شده است.
2. معرفی سخنرانان کلیدی همایش
سخنرانان کلیدی همایش معرفی شدند.
3. تمدید مهلت ارسال مقالات کامل
نظر به درخواست دانشجویان و پژوهشگران گرامی، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 30 دی ماه تمدید شد.
4. چهارمین سخنران کلیدی همایش
دکتر جواد مستقیمی، چهارمین سخنران کلیدی همایش در زمینه فرایندهای پوشش دهی، انتخاب شدند.
5. سومین سخنران کلیدی همایش
دکتر گودرز احمدی، به عنوان سومین سخنران کلیدی همایش معرفی شدند.
6. معرفی دومین سخنران کلیدی همایش
دکتر امیر فقری، به عنوان دومین سخنران کلیدی همایش، معرفی شدند.
7. معرفی اولین سخنران کلیدی همایش
دکتر مشایخ از دانشگاه ایلینویز، به عنوان اولین سخنران کلیدی همایش با موضوع شبیه سازی توربلانس، معرفی شدند.
8. چاپ مقالات برتر همایش در مجلات بین المللی
مقالات برتر همایش در مجلات معتبر علمی- پژوهشی زیر، به چاپ خواهند رسید.