1. راهنمای اسکان شرکت کنندگان محترم
شرکت کنندگان محترم می توانند جهت هماهنگی و راهنمایی در مورد اقامت و اسکان در روزهای همایش با شماره 09147945002 آقای تیزمغزنژاد تماس حاصل نمایند.
2. نقشه نمایشگاه جانبی همایش منتشر شد.
نقشه نمایشگاه جانبی همایش منتشر شد.
3. نویسندگان محترم مقالات می بایست فایل نهایی مقالات پذیرفته شده را تا 25 فروردین در سامانه بارگذاری نمایند.
نویسندگان محترم مقالات می بایست فایل نهایی مقالات پذیرفته شده را تا 25 فروردین در سامانه بارگذاری نمایند.
4. کارگاه های 27 امین همایش مهندسی مکانیک ISME2019 اعلام گردید. برای اطلاع بیشتر به منوی برنامه ها /کارگاه های آموزشی مراجعه فرمایید.
کارگاه های 27 امین همایش مهندسی مکانیک ISME2019 اعلام گردید. برای اطلاع بیشتر به منوی برنامه ها/ کارگاه های آموزشی مراجعه فرمایید.