شرایط حمایت کنندگان در بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

ردیف

تسهیلات

سطح طلائی

سطح نقره­ای

سطح برنزی

1

فضای رایگان نمایشگاهی

2

حضور کارشناسان شرکت در کنفرانس و کارگاه‌ها

10 نفر

5 نفر

3 نفر

3

درج آرم شرکت در وب سایت کنفرانس

4

درج آرم شرکت در پوستر کنفرانس

5

درج آرم شرکت در بروشور کنفرانس

6

درج آرم شرکت در کتابچه راهنمای همایش

7

صفحه اختصاصی در کتابچه الکترونیکی همایش

دوصفحه

یک صفحه

نیم صفحه

8

درج آرم شرکت در دعوت نامه­های کنفرانس

-

9

درج آرم شرکت بر روی کارت­های سینه

-

10

درج لوگوی شرکت بر روی هدایای کنفرانس

-

-

11

توزیع بروشور شرکت در پکیج کنفرانس

-

12

پخش تیزر تبلیغاتی شرکت در مراسم افتتاحیه

-

-

13

پخش تیزر تبلیغاتی شرکت در نشست­های تخصصی

-

-

14

پخش تیزر تبلیغاتی شرکت میان برنامه ارائه مقالات و کارگاه‌ها

-

-

15

اختصاص استند تبلیغاتی در سالن افتتاحیه و اختتامیه

-

-

16

اختصاص استند تبلیغاتی در فضای کنفرانس

7 عدد

5 عدد

2 عدد

17

شرکت در ضیافت شام کنفرانس

3 نفر

1 نفر

-

18

خدمات مورد توافق

-

-

میزان حمایت

200 میلیون ریال

100 میلیون ریال

50 میلیون   ریال

اسپانسری پذیرایی ناهار

امکان تبلیغات انحصاری در سالن پذیرایی کنفرانس، کلیه خدمات سطح حمایتی نقره‌ای (بجز فضای نمایشگاهی)

سطح حمایتی: 100 میلیون ریال

اسپانسری پذیرایی میان وعده‌ها

امکان تبلیغات انحصاری در سالن پذیرایی کنفرانس، کلیه خدمات سطح حمایتی برنزی (بجز فضای نمایشگاهی)

سطح حمایتی: 50 میلیون ریال