محورهای همایش:

دبیران تخصصی:

 
انرژی و محیط زیست    
آموزش مهندسی مکانیک    
بیو، میکرو و نانو مکانیک    
ترمودینامیک و انتقال حرارت    
خودرو و حمل و نقل    
دینامیک، ارتعاشات و کنترل    
ساخت و تولید    
طراحی و قابلیت اطمینان سامانه‌های مکانیکی    
کاربرد مهندسی مکانیک در صنعت    
مکانیک جامدات    
مکانیک سیالات    
هوافضا