محورهای همایش:


 • مکانیک جامدات
 • دینامیک، ارتعاشات و کنترل
 • مکانیک سیالات 
 • ترمودینامیک
 • انتقال حرارت و جرم 
 • انرژی و محیط زیست
 • بیومکانیک، میکرو و نانو مکانیک
 • ساخت و تولید
 • خودرو و قوای محرکه
 • طراحی و قابلیت اطمینان
 • آموزش مهندسی مکانیک
 • کاربرد مهندسی مکانیک در صنایع

دبیران تخصصی: 


 • دکتر احمد قاسمی قلعه بهمن
 • دکتر امین نیکوبین
 • دکتر سعادت زیرک
 • دکتر روح الله رفعی
 • دکتر فرهاد طالبی
 • دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
 • دکتر محمد مهدی خطیبی
 • دکتر عبدالواحد کمی
 • دکتر امیر نجیبی
 • دکتر میثم شکوری
 • دکتر محمد آزادی
 • دکتر علیرضا حاجی علی محمدی