بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران توسط انجمن مهندسان مکانیک ایران برنامه‌ریزی شده و در تاریخ 7 تا 9 خرداد 1399 برگزار خواهد شد. کنفرانس بین‌المللی ISME  با سابقه برگزاری بیست و هفت دوره، پرسابقه‌ترین کنفرانس بین‌المللی در زمینه مهندسی مکانیک است که در ایران برگزار می‌گردد. این کنفرانس در دوبخش اصلی  به زبانهای فارسی و انگلیسی برگزار می‌شود و فرصت مناسبی برای ارتباط بیشتر بین صنعت‌گران و پژوهشگران رشته مهندسی مکانیک را فراهم می‌نماید.