شرایط و انواع بسته های خدمات غرفه های نمایشگاهی در بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران