کتابچه برنامه زمانبندی همایش
1397-01-27
کتابچه برنامه زمانبندی همایش

کتابچه برنامه زمانبندی برای بخش های مختلف همایش، منتشر شد. برای دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک کنید. شایان ذکر است که به دلیل محدودیت مکانی و زمانی در ارائه تمام مقالات پذیرفته شده، امکان ارائه تمام مقالات پذیرفته شده، بصورت ارائه شفاهی وجود نداشته و لذا برخی از مقالات، بصورت پوستر پذیرفته شده است. کلیه مقالات نیز در مجموعه مقالات همایش، بصورت یکسان، به چاپ رسیده و در گواهی ارائه شده به نویسندگان، نوع ارائه شفاهی یا ارائه پوستری درج نمی شود. همچنین، نویسندگان محترم دقت داشته باشند که فقط در صورت ثبت نام و حضور در همایش برای ارائه مقالات پوستری و شفاهی، گواهی داده خواهد شد.