آخرین فرصت ثبت نام
1396-12-26
آخرین فرصت ثبت نام

آخرین فرصت ارسال بازنگری اصلاحات و پرداخت هزینه ثبت نام، 29 اسفندماه 1396 می باشد. شایان ذکر است که گواهی ارائه مقاله و چاپ مقاله در کتابچه همایش فقط در صورتی داده خواهد شد که اولا اصلاحات از طریق سایت ارسال شود، ثانیا هزینه ثبت نام بصورت آنلاین و از طریق سایت پرداخت شود و ثالثا در روز همایش مقاله (چه بصورت پوستری و چه بصورت ارائه شفاهی) ارائه شود. در صورت عدم رعایت موارد فوق، گواهی ارائه داده نخواهد شد و مقاله نیز از کتابچه همایش حذف می گردد.