درج اصلاحات مقالات
1396-12-21
درج اصلاحات مقالات

نویسندگان محترمی که مقاله آنها بصورت مشروط پذیرفته شده است، لازم است طی 72 ساعت آینده، اصلاحات مدنظر را از طریق سایت بارگذاری نمایند. امکان اصلاح از طریق کلیک کردن بر روی کد مقاله در صفحه شخصی فراهم شده است.